Почистваща техника

Почистваща техника

Почистващата техника осигурява здравословна работна среда и същевременно гарантира  дълъг експлоатационен срок на електроинструментите, чрез предпазване от вредното действие на прахта на ключовите компоненти – чети, ротори и т.н.

В тази категория са представени индустриални прахосмукачки, водоструйки и пароструйки. 

Индустриалните прахосмукачки са професионални вакумни машини за отстраняване на производствени отпадъци и прах. Те съществуват в различни разновидности, в зависимост от конкретната им сфера на приложение. Вакумното изсмукване на отпадъчните частици освен здравословните предимства за работната среда дава и по-добра видимост към обработвания елемент и позволява по-голяма прецизност на работата. Изборът на индустриална прахосмукачка, както всеки избор на машини и оборудване трябва да бъде съобразен с естеството на работа, параметрите на работните процеси и интензивността на използване.

Водоструйките се използват масово за професионално почистване на прах и замърсявания от строителните площадки, сервизи, открити работни площи. 

banner konsumativi bottom